33 comments

  1. dù có nhưng ông trên 1m9 nhưng không hiểu tại sao gặp ông nào có kai havertz là tranh chấp trên không không lại

  2. 300k vàng nâng max được bao nhiêu cầu thủ vậy a , nên đập luôn bây h hay đợi dls 22 ra r đập ạ

Leave a comment

Your email address will not be published.